educaccio.cat
FP 2020 amb recursos del s.XX - educaccio.cat
CCOO presents en tots els espais de representació, vetllant per l’FP El Departament d’Educació fins ara sembla que ha fracassat en la gestió de l’FP, tant en les decisions com en la incapacitat d’articular millores i propostes de consens amb la representació del professorat, ocupats amb la renovació de càrrecs i l’aplicació de mesures personalistesMés