educaccio.cat
Informació i consulta sobre l'increment salarial al personal docent a nivells no concertats i del PAS - educaccio.cat
Benvolguda companya / Benvolgut company, Divendres 4 d'octubre vam tenir reunió amb la Negociadora del XI Conveni per acabar de concretar les taules salarials de 2019 per als docents a nivells no concertats i per al personal d’administració i serveis (PAS). La proposta inamovible i última feta per la part Patronal sobre taules salarials és:Més