educaccio.cat
Reunió de la comissió de paritària de prevenció de riscos laborals - educaccio.cat
REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 22 DE JUNY DE 2018 (sala 0A-Plens d’11:00 a 14:00 h). Full resum en pdf. Ordre del dia: 1. Aprovació Acta 01/2018 del dia 09.03.2018 (reunió ordinària). 2. Informació sobre Comitès Territorials de Seguretat i Salut. 3. Provisió delsMés