educaccio.cat
Novetats referents a les mútues que presten serveis per MUFACE - educaccio.cat
El 28 de desembre s’ha signat el nou concert de Muface, sistema d’assistència sanitària de les funcionàries i funcionaris civils de l’Estat, la sostenibilitat del qual estava compromesa com a conseqüència de la limitació en la taxa de reposició de funcionaris de carrera en les Administracions Públiques, l’envelliment de la plantilla i la congelació de lesMés