educaccio.cat
Manca de planificació educativa - educaccio.cat
Índex Com cada curs, constatem que el Departament d’Ensenyament no ha fet els deures i continua sense planificació educativaLlibertat d’elecció de centre?Objectius de CCOOPropostes de CCOOUna proposta per la inclusió, reducció de les ràtios. Com cada curs, constatem que el Departament d’Ensenyament no ha fet els deures i continua sense planificació educativa Com comprovem contínuament,Més