ediblepoetry.wordpress.com
(לחיות כמו צמח הייתי רוצה) / אוה קילפי – על ליקוט פטריות וטוסט
בתואר הראשון כשגרתי ליד באר שבע, בכפר סטודנטים מדברי, רחוק מהעולם המתועש, בקראוון ואחר כך בבית קטן שנבנה מלבני בוץ מקומי עם גלריה מעץ למיטה, חשבתי שככה אני רוצה את החיים. שקטים, מדבריים, מלאים ברו…