ediblepoetry.wordpress.com
הנחל שר לאבן / לאה גולדברג – ג'ינג'ר אייל ביתי סוגר מעגל
(מתוך לאה גולדברג שירים ב', ע"מ 11, ספרית פועלים) שקט, דממה, הס, דומיה. אני מביט באגם מעל סלע. רוח נושבת- מחשקת את המים על האבנים הפזורות מסביב. היא מלטפת את פני – מסרקת את האגם; גלים גל…