ediblepoetry.wordpress.com
התרוקנתי / יונה וולך: פטריות צלויות
אני מאמין גדול בזה שהגיאוגרפיה משפיעה באופן ישיר על האופי שלנו. השלווה של הנגב שהיה הבית שלי לפני שהגעתי לפה התחלפה לה די במהירות באמביציה בקצב מהיר של העיר ללא הפסקה. בשנה האחרונה, מאז שקיבלתי…