edgier25.wordpress.com
Historia Jezusa – ta bardziej prawdopodobna
Dlaczego Jezus musiał zginąć … ? .. Odpowiedź jest bardzo prosta i tym bardziej w dzisiejszych czasach To żydowscy arcykapłani i faryzeusze przyprowadzają go przed Piłata, oskarżają i wymus…