edgier25.wordpress.com
NIEMIECKIE „MILCZENIE OWIEC” – rząd który nie szanuje swojego narodu
” Ordnung Muss Sein ! ” (to chyba jest już odległa historia skoro Niemcy dają się pomiatać innowiercom ..?) „Kto burzę sieje ten gromy zbiera” i tak powinno być z muzułmanam…