edgier25.wordpress.com
George Soros usiłuje obalać rządy z upoważnienia globalnej elity – przekazał muzułmańskim uchodźcom listę polskich adresów
Soros od kilku dekad toruje drogę do mającego się wyłonić z chaosu Nowego Porządku Świata, w myśl zasady: Problem, Reakcja, Rozwiązanie. Już niedługo będziemy mogli usłyszeć o propozycji rozwiązan…