edgier25.wordpress.com
Liczba imigrantów, którzy mają trafić do poszczególnych krajów UE, jest znacznie wyższa niż podawana oficjalnie. – Dwa, trzy, cztery razy więcej
ALARMUJĄCE PRZECIEKI Z BRUKSELI Czeka nas wojna domowa w Unii? DLA MNIE UCHODŹCY TO NIE SĄ ! SĄ TO ZWARTE BOJÓWKI CZEGOŚ CO ZMIERZA DO NAS ! Jesteśmy w przededniu wojny domowej w Unii! – cytuje …