edgier25.wordpress.com
RAK ISLAM ZABIJE CHRZEŚCIJAN
Wstrząsające świadectwo kapłana z Iraku. Muzułmanie dobrze żyją z chrześcijanami tylko wtedy, kiedy są w mniejszości. Kiedy chrześcijanin żyje w środowisku muzułmańskim współistnienie dwóch religii…