edgier25.wordpress.com
stereo ahead cor2 – co zarejestrował satelita ?
stereo ahead cor2 Co jakiś czas satelity rejestrują pewnego rodzaju anomalie w postaci n/n obiektów bez klasyfikacji – co to może oznaczać dla osób takich jak my chcących wiedzieć to przysł…