edgier25.wordpress.com
ASTEROIDA PRZECINA NASZĄ ATMOSFERĘ I TO DOŚĆ ZNACZNIE ….? DA 14 – impact 50% z Ziemią ….?
Jak od godz. 10 d0 15 nic się nie wydarzy można będzie powiedzieć , a nie mówiłem ,że przeleci obok Ziemi ….. ? DA 14 – impact 50% z Ziemią w/g Hiszpańskich, Francuskich i Amerykańskic…