edgier25.wordpress.com
ONR I MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA NA STRAŻY PRAWDZIWEJ POLSKI
POLACY BĘDĄ WALCZYĆ DALEJ O POLSKĄ DEMOKRACJĘ I WOLNOŚĆ !!! ŻYDOPOLSKA NIE JEST WYZNACZNIKIEM SLD żąda delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego. Mec. Roman Giert…