edgier25.wordpress.com
Kim jest człowiek, który przepowiedział kres papiestwa?
Postać jasnowidza określanego mianem „Czeladnika” do dziś owiana jest mgłą tajemnicy. Na jego temat znaleźć można stosunkowo niewiele informacji. Z ich strzępów dowiadujemy się, że wizj…