edgier25.wordpress.com
KLECHA SYTY I ZŁODZIEJ CAŁY……….
Premier Tusk zapowiedział, że mimo braku porozumienia ze stroną kościelną skieruje do Sejmu ustawę ustanawiającą możliwość podatkowego odpisu na związek wyznaniowy w wysokości 0,3 procentu Przypomn…