edgier25.wordpress.com
Prof. Krzysztof Rybiński: Polska będzie największą ofiarą kryzysu w strefie euro
rośnie spadek zaufania do UE Tylko 34 proc. ankietowanych Europejczyków stwierdziło, że „europejska integracja gospodarcza wzmocniła gospodarki ich kraju”. Większość Greków (70 proc.), …