edgier25.wordpress.com
Ta broń zamienia w zombie – Putin pokieruje umysłami.
N W O UBEZWŁASNOWOLNIENIE LUDZI ZA WSZELKĄ CENĘ TO CELE RZĄDZĄCYCH. Nie ździwił bym się gdyby któryś z czynników opisanych poniżej został użyty do rozwalenia samolotu w Smoleńsku. 1. Rosyjscy eksp…