edgier25.wordpress.com
Hitler marzył o podboju kosmosu. Projekt chronos c/d………….
Informacje przedstawione w tym tekście pochodzą z tajnego archiwum Hitlera odnalezionego kilka lat po wojnie w Wiedniu. Nie wszystkie dokumenty z tego archiwum zostały udostępnione, ale nawet to, c…