edgier25.wordpress.com
WAŻNY ARTYKUŁ – Gdzie są pieniądze NFZ? Oszustwo pieczątkowe.
ROBIĄ NAS W BALONA NA NASZYCH OCZACH !!!! Eugeniusz Sendecki wyciąga przerażające i daleko idące wnioski, ale są one całkowicie uzasadnione. Gdzie są nasze pieniądze, które…