echoculture.wordpress.com
Yo gen 2 plim
22 me tout moun ki te an ble te gen yon kat sere. VSN milisyen tonton makout fiyètlalo tonbe plede fè lobo ak mitrayèt wouzi revolvè, yap tire anlè. Bri bal fè kenkent. Paw! Paw! Traaaaa Traaaaa …