eatoutsidethebox.co.il
תְּנָיַת פְּטוֹר (Disclaimer)
מה זה תְּנָיַת פְּטוֹר ולמה בכלל צריך את זה? תְּנָיַת פְּטוֹר (Disclaimer) כגון זו המופיע להלן הינה הצהרה המסירה מאיתנו את האחריות לתוצאות השימוש שאתם, הקוראים, תעשו במידע המופיע באתר זה. שימו לב כ…