eas.uni-sofia.bg
СЕСИЯ – БАКАЛАВРИ, ЮНИ /ЮЛИ 2019 Г. 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ КАТЕДРА ПО АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА СЕСИЯ – БАКАЛАВРИ, ЮНИ /ЮЛИ 2019 Г. І КУРC ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТ…