eas.uni-sofia.bg
КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ
За четиринадесета поредна година Фондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) обявява конкурс за превод на поезия на името на професор Владимир Филипов. Целта на конкурса е да съх…