eaqhan.wordpress.com
Den ekologiska skuldens dag
I går hade vi förbrukat hela jorden Eller mer exakt; vi hade förbrukat vad som borde varit jordens totala årskvot för förbrukning av naturresurser. 1971 inträffade den så kallade Overshoot D…