eaqhan.wordpress.com
Lätt för att ljuga
Det har jag märkt att ju längre åt höger de står ju lättare är det Som till exempel nu senast, Anna Maria Corazza Bildt. Hon ”säger att hon har röstat för mer transparens kring hur EU-…