eaqhan.wordpress.com
De rikaste parti
Rika och fattiga har ju olika intressen att bevaka, om man säger Fast så borde det inte vara. De rika kunde ju se till att de fattiga fick det bättre. Ja, de kunde ju dela med sig av sin rik…