eaqhan.wordpress.com
Sverige på väg åt fel håll
På område efter område skärs det ned i det som ska skötas av den offentliga sektorn Nu våras det. Men bortsett från årstiden våras det ekonomiskt enbart för de rika kapitalägarna. För de fle…