eaqhan.wordpress.com
Läs- & tänkvärt
Politism tar ofta upp sådant som faktiskt angår oss Till exempel att ett fåtal äger allt i vårt land. I detta inlägg (länk nedan) skriver man: ”Sverige pekas ofta ut som ett trendkänsl…