eaqhan.wordpress.com
Detta ska vi inte veta
När nämndes det i media och när var frågan till förändring uppe på något av våra partiers agenda? Vad har Bulgarien, Ungern och Rumänien gemensamt? Kan det vara att de är bland Europas fatti…