eaplluismillet.wordpress.com
La teràpia grupal de deshabituació tabàquica de l’EAP Lluís Millet fa 2 anys!
L’ Abril de 2016 vam iniciar la teràpia grupal de deshabituació tabàquica i des d’aleshores ja s’han organitzat 6 grups. Durant aquest dos anys, hem ajudat al voltant de 90 persones a deixar de fum…