e-okulbilgi.com
Türkiye’de Nüfus Dağılışı ve Nüfus Dağılımını Etkileyen Faktörler | Coğrafya | E-OKUL Bilgi
Türkiye’de doğal ve beşerî koşullar yönünden yöreler arasında önemli farklılıklar vardır. Ülkemizde yerleşmeye çok elverişli alanlar bulunduğu gibi elverişli olmayan yerler de bulunmaktadır. Bu nedenle nüfus yoğunluğu bakımından iller arasında farklılıklar vardır. Türkiye’de nüfus dağılımını etkileyen faktörler nelerdir? Türkiye’de nüfus dağılışını, doğal ve beşerî faktörler etkilemektedir. Türkiye genç nüfus oranı fazla olan, nüfusu artan ancakRead More