e-laboratorij.carnet.hr
Mobilne aplikacije za mjerenje
Smart Measure i Pedometer su mobilni alati koji korisnicima omogućavaju mjerenje udaljenosti, visine, brzine hoda, potrošenih kalorija i slično.