e-laboratorij.carnet.hr
ICT-AAC aplikacije
Kroz projekt ICT-AAC nastale su brojne aplikacije koje su besplatne za korištenje a mogu se iskoristiti u svakodnevnom radu sa djecom i odraslima.