dzonson.wordpress.com
Пермакултура, биопољопривреда и еко комуне, еко заједнице, еко села
Будући да сам затворио коментаре на целом сајту, сем у оквиру страница „О мени“ и „Инфо“, овог пута отварам за коментаре и посебну страницу „Пермакултура и еко комуне…