dzonson.wordpress.com
Фејсбук или Вконтакте, питање је сад…? Вконтакте…!
На фејсбуку више нема слободе изражавања и изношења ставова, мишљења, уверења, као што је тога било на самом почетку рада фејсбука, кроз одређен период, то морам да признам. Зато вам је моја препор…