dzonson.wordpress.com
Пентагонске лажи…
О лажима Пентагона има и неких нових упечатљивих детаља и чињеница, али да идемо поступно, да обрадимо мало случај рушења кула Близнакиња у Светском Трговачком Центру… Прво да нешто кажем о ф…