dzismis.com
Teologia po Auschwitz
Stanislaw Obirek korzystałem z zaproszenia i wraz z żoną wybrałem się w czwartek 16 stycznia 2020 na dyskusję poświęconą pamięci Zagłady w koncepcjach teologicznych, na którą zaprasza…