dzismis.com
Liczbowe gry w Wariatkowie
Napisal i przyslal Andrzej Solecki Uwaga wstępna z lutego 2020 r.: poniższy tekst ukazał się w styczniu 2010 r. na nieistniejącej dziś platformie blogowej Blox.pl. Ponieważ wiele linków umieszczony…