dzismis.com
Abrakadabra – zaklęcie z Grecji, Rzymu czy Izraela?
Pochodzenie słynnego zaklęcia pozostaje do dzisiaj niejasne. Językoznawcy spierają się, czy przywędrowało z łaciny, z greki, z aramejskiego czy hebrajskiego. Słowem „abrakadabra” jako formułą magic…