dzismis.com
Marian Turski dostanie tego Nobla! Zobaczycie!
Jan Hartman Chodzą słuchy, że udało się prawidłowo zgłosić kandydaturę Mariana Turskiego do Pokojowej Nagrody Nobla! Czas był do 1 lutego, a wynik poznamy w październiku. Procedura składania wniosk…