dzismis.com
Gruszki na wierzbie, Łysenki zza grobu zwycięstwo.
Gebert na 2020 rok Johnson sprzedał Brytyjczykom gruszki na wierzbie, wbrew twierdzeniom botaników, że to niemożliwe, ale zgodnie z oczekiwaniami tych, którzy pod wierzbą mieszkają. Poniewa…