dzismis.com
URODZONY NA GESTAPO
Napisal i przyslal Jerzy Bander Autor książki należy do ostatniego pokolenia tzw. Holocaust Survivors, czyli Żydów ocalonych z Holocaustu. W Polsce żyje ich jeszcze kilkuset. Są skazani na z…