dzismis.com
KTÓREJŚ NOCY MAMA CHCIAŁA, ŻEBY OJCIEC NAS ZABIŁ
Urodziła się w Warszawie, cztery dni przed wybuchem II wojny światowej. Matka uciekła z nią do Białegostoku, potem do Lidy, potem do lasu − do partyzantki. Obie przeżyły. Z Polski wyj…