dzismis.com
Wiadomosci z Izraela dzien po dniu 5.12 – 7.12
5 grudnia 2019 r. minister spraw zagranicznych Israel Katz polecił przedstawicielom swojego biura, aby przedstawili Radzie Bezpieczeństwa ONZ wszystkie przypadki naruszenia przez Iran porozumienia …