dzismis.com
Co Zygmunt Bauman robił w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego?
.. On sam często zbywał ten temat, określając swoją ośmioletnią służbę w KBW jako „nudy”. Po latach zaczęto jednak twierdzić, że te „nudy” obejmowały także… walkę z bronią w ręku. Czy wiemy czym sł…