dzismis.com
Uniwersyteckie przyzwolenie dla szerzenia nienawiści
Protestujący zakłócają imprezę zorganizowaną przez studentów popierających Izrael na University of California, Los Angeles 17 maja 2018. Zrzut z ekranu. Przyslala Katharina Dr.Gasinska-Lepsien Jona…