dzismis.com
List do ojca
JAN RYSZARD BYCHOWSKI, Ryszard Bychowski, 1942 r. Fot. z arch. Joanny Olczak-Ronikier „Nowym”, którym byłem, zajął się natychmiast dwunastoletni (urodzony jak ja w 1922 r.), żywy, sympatyczny, pieg…